KoroBiz – Ezgilerle Hikâyemiz

 

TSKF Balat Kültür Evi’nin çeperinde camiler, Sinagoglar, Fener Rum Patrikhanesi, Sveti Stefan Kilisesi, Ahrida Sinagogu bulunmaktadır. Yerleşik nüfus Romanlar, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’den iç göçle gelen Türkler, Kürtler, son dönemde bölgeye yerleşen Suriyeli göçmenlerle karma bir yapıya sahiptir. Haliç’in karşı kıyısında Süryaniler ve Ermeni cemaatine ait toplulukların yerleşimleri-ibadethaneleri mevcuttur. Balat Kültür Evi çatısı altında, bu büyük zenginliği görünür kılmak, farklı kültürlerin hikâyelerini, masallarını, mesellerini derlemek ve farklı dilde ama ortak duygularla yazılmış şarkılarını söyleyecek karma bir koro oluşturmak hedeflenmiştir. Böylece sanatın birleştirici gücü ile gençlere birbirinin acılarını ve sevinçlerini tanıma fırsatı verilecek ve kültürler arası diyalog yeniden inşa edilmeye çalışılacaktır.

KoroBiz İstanbul’da ve Balat semtindeki farklı cemaat ve topluluklara mensup 15-29 yaş arası gençlerden oluşturulması planlanan ve gençlerin ‘Ötekinin’ şarkılarını ve hikâyelerini öğreneceği bir diyalog korosu olarak tasarlanmıştır. Diyaloğun temel aracı olarak söz ve müzik, şarkılar ve masallar, meseller, hikâyeler belirlenmiştir. Bu çalışma kültürler arası diyaloğu güçlendirerek mahalleyi yeniden örgütleyecektir. Çatışma yerini müzikle beslenen ahenkli bir diyaloğa bırakacaktır.

Proje ile sadece doğrudan faydalanıcı olacak KoroBiz bileşenleri değil, konserler yoluyla bu çalışmayla tanışacak binlerce seyirci de birer diyalog elçisi haline gelecektir.

Proje 10 Şubat 2022 tarihinde başlamıştır. 9 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.