Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF)

 

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Türkiye’de 1948 yılında kurulmuştur ve “kamuya yararlı dernek” statüsündedir.

TSKF uluslararası düzeyde, Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya olmak üzere 5 kıtada ve 121 ülkede aktif 72.000 üyeden oluşan Soroptimist International (SI, 1921) teşkilatına bağlıdır. Soroptimist sözcüğü Latince Sorore (kız kardeş) ve optima (en iyi) sözcüklerinden gelir ve “en iyiyi amaçlayan kadınlar” anlamında kullanılır.

Soroptimistler tüm dünya çapında, dil, din, ırk, politik, ekonomik, sosyal, kültürel ayrımları gözetmeksizin birbirlerine kız kardeşlik bağlarıyla bağlıdır ve tüm çalışmalar aşağıdaki beş temel ilke üzerinden yürütülür:

  • Uluslararası anlayış ve iyi niyet
  • Eşitlik, kalkınma ve barış
  • Herkes için insan hakları
  • Yüksek etik standartlar
  • Kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi

Bu bağlamda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma hizmet götürür, toplumun her kesiminde kadınların karar mekanizmalarına katılımını sağlamak için çalışır. TSKF toplumun, özellikle kadınların, genç kız ve çocukların, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim ve sosyal hizmet yolları ile yardımcı olur, Soroptimistlerin iş birliği ile yürütülen eğitim ve sosyal faaliyetlerin devamını ve geliştirilmesini destekler bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, sergiler, konserler, kermesler, vb. düzenler, amaçları doğrultusunda Soroptimist kulüpleri ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapar.

 

TSKF Balat Kültür Evi

TSKF Balat Kültür Evi (BKE) eğitim ve iş birliği yoluyla kadın ve kız çocuklarına destek sağlayan bir TSKF projesidir. Bugüne dek Balat mahallesinde yaşayan çocuklara verilen gönüllü etüt ve eğitim destek programları, Balat kadınlarının kişisel, bilişsel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik projeler ve kültür sanat etkinlikleri ile yüzlerce kişinin hayatına dokunmuştur.

Balat Kültür Evi Yönetimi TSKF bünyesinde oluşturulan ayrı bir yönetmelik ile işler. Başkanı TSKF Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Balat Yürütme Kurulu Balat Başkanı tarafından belirlenir. Balat Kültür Evi Yürütme Kurulu, TSKF Tüzük ve yönetmeliklerinde belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

Yüzlerce yıl kültürler arası alışverişin merkezi olagelmiş Balat’ın yıllar içinde yeni katmanlarla çoğalan demografik çeşitliliği, yazık ki politik iklimde yükselen ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlerle kültürel çatışmaya dönüşme tehlikesini barındırmaktadır. Mahalledeki gençler kendi cemaatleri içine kapanmış kültürel diyaloğa kapalı, gelecek umudunu barındırmayan, eğitimden kopuk ve çeteleşmelerin pençesindedir. TSKF Balat Kültür Evi (BKE) 2010 yılından bu yana da Balat’ta kültür ve sanat aktiviteleri, sergiler ve söyleşiler düzenlenen, kadınların istihdamı ve ekonomik olarak güçlendirilmesi için projeler üreten, mahallenin kadın ve çocuklarının düzenli seminerler, eğitimler ve toplantılar yoluyla kullandığı bir mekândır. Kültür’ü odağına alan mahalledeki neredeyse tek oluşumdur.

Adres

Vodina Caddesi No: 39
Balat – İstanbul

BALAT KÜLTÜR EVİ SAATLERİ

Pazartesi ve Cuma : Kapalı
Salı – Çarşamba – Perşembe : 10:00 – 17:00
Cumartesi – Pazar : 10:00 – 17:00

BİZE KATIL 

 

Bİzİ Takİp Et